Het managementsysteem

Hoe krijgt u uw medewerkers zover, dat ze het kwaliteitssysteem zien als een lust en niet als een last? Als iets dat geen afbreuk doet aan hun effectiviteit, efficiŽntie en flexibiliteit? Men moet gemotiveerd zijn om ermee te werken!

Eťn ding is zeker, regeltjes overnemen is niet de oplossing. Onze keuze is om een systeem op te zetten aan de hand van de zes tot acht kwaliteitsmanagement principes, zowel de individuele procedures / processen, als het gehele 'systeem', wordt getoetst aan de grondbeginselen van een goede bedrijfsvoering. BV&T levert een positieve bijdrage binnen uw organisatie.Bij het opzetten en invoeren van uw managementsysteem kunnen we u op de volgende manieren van dienst zijn:

 • helpen bij het uitwerken van een werkbaar processchema van uw organisatie
 • assistentie verlenen bij het uitwerken van de bedrijfseigen procedures
 • support bij het uitwerken van de specifieke systeemprocedures
 • het helpen van medewerkers bij het gebruik van het systeem: door presentaties, workshops of persoonlijke begeleiding
 • kosteloos auditor training

BV&T Detachering gaat een langdurige relatie met u aan van enkele weken tot vijf jaar. De aanpak kenmerkt zich door maatwerk, resultaatgerichtheid, kennisoverdracht en enthousiasme. U kunt BV&T ook tijdelijk de post van P&O'er laten vervullen als interim.

BV&T Detachering hanteert bij haar dienstverlening de volgende stappen:

 • organisatie- en omgevingsanalyse
 • formuleren kwaliteitsdoelen, -strategie en -beleid
 • vertalen van gewenst kwaliteitsbeleid naar uit te voeren activiteiten
Wie tijd en geld investeert in een managementsysteem, wil ook weten of dat iets oplevert. Daarom toetst u van tijd tot tijd de effectiviteit van uw systeem.
 • Kwaliteitsbeoordeling; beoordelen van de huidige manier van werken
 • Kwaliteitsborging; vastleggen van de huidige manier van werken met QuickQuality
 • Kwaliteitsbeschrijvingen; vastleggen van de huidige manier van werken zonder QuickQuality
 • Kwaliteitsverbetering; overgang van de huidige naar gewenste manier van werken
 • Kwaliteitsdetachering; ondersteuning bij de manier van werken