Aansprakelijkheid


Over deze website
Deze website wordt beheerd en verzorgd door het BV&T opleiding & advies te Assen.

Aansprakelijkheid
Het BV&T opleiding & advies besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Het BV&T opleiding & advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden.
Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of kunnen zijn worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Rechten
Het BV&T opleiding & advies behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van het BV&T opleiding & advies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke ondernemingen.

? Copyright
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo's etc.) is eigendom van het BV&T opleiding & advies of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van het BV&T opleiding & advies.
Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publikatie, neem dan contact op met: BV&T opleiding & advies