Praktisch leidinggeven

Leidinggeven, leiden of lijden. Als een onderneming optimaal gebruik wil maken van de competenties van haar medewerkers, dan is het belangrijk dat medewerkers leren zelf hun oplossingen te zoeken. De leidinggevende heeft hierin een begeleidende rol en moet steeds meer op resultaat gaan sturen. Deze wijze van leiding≠geven vraagt om specifieke vaardigheden en inzicht in de rol, die de leidinggevende vervult.

Onze training Effectief Leidinggeven of Praktisch leidinggeven is gericht op het vergroten van de inzichten en vooral vaardigheden van de leidinggevende: medewerkers aansturen, overtuigen, coachen en delegeren. Effectieve gesprekken voeren en doelen stellen. Deelnemers aan deze training leren hun functioneren (als leidinggevende) handen en voeten te geven. Door de praktische opzet en werkwijze zijn de deelnemers in staat om met beperkte tijdsinvestering optimale resultaten te behalen in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit als leidinggevende (assertief optreden).

Het programma wordt afgestemd op de actuele vragen en behoeften van u als deelnemer(s). De ervaring leert echter dat de volgende onderdelen voor veel deelnemer(s) gelden:
 • Situationeel Leidinggeven (instrueren, motiveren, coachen en delegeren).
 • Effectief beÔnvloeden van individuele medewerkers en teams.
 • Praktisch Leidinggeven aan projecten.
 • Effectief communiceren (correctie-, slecht nieuws- en functioneringsgesprekken).
 • Voorkeur gedrag van mensen herkennen en daarop inspelen.
 • Omgaan met weerstand, verandering en emotie.
 • Time management.
 • Kostenbeheersing, snel berekeningen maken, analyseren.

Werkwijze

Deze training wordt door BV&T in-company verzorgd of op ťťn van onze locaties. Dit kan individueel alsook in groepsverband. We gaan uit van de volgende werkwijze:
 • Concrete verbeterpunten en centrale actiepunten.
 • Trainingslocatie van BV&T of binnen uw organisatie.
 • Individueel voorgesprek met de begeleider (intake ca. 0.5 uur).
 • 6 trainingsbijeenkomsten van 2 ŗ 3 uur.
 • Individueel coachingsgesprek en persoonlijke evaluatie met de begeleider (ca. 1 uur).
 • Kleine groep dus veel persoonlijke aandacht.
 • Eigen praktijk en praktijkopdrachten staan centraal: persoonlijk actieplan, forwarding op persoonlijk ontwikkelingsplan POP.
 • Deelnemers kunnen onderling veel discussiŽren in samenspraak met de begeleider.

Klik hier voor Info Praktisch leidinggeven