Leermeester in de organisatie


Professionalisering binnen bedrijven en organisaties door persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Steeds meer organisaties kiezen voor persoonlijke groei, hiermee gaat de productiviteit omhoog. BV&T sluit daarop perfect aan met een individueel opleidingsplan / scan op basis van een ‘nulmeting persoonlijke ontwikkeling’. Wij koppelen hierin de doelstellingen van uw organisatie aan de ontwikkeling die u van uw medewerkers verwacht om deze doelstellingen te verwezenlijken. Wij maken gebruik van twee begeleidingsmethodieken. ‘Supervisie’ verhoogt de individuele professionaliteit van uw medewerkers. Het geleerde is op de werkplek èn privé toepasbaar en de positieve effecten zijn ook op de lange termijn nog zichtbaar. ‘Supervisie’ past als methode het beste in lerende organisaties en daar waar gewerkt wordt met zelfsturende teams.‘Coaching’ is een helpende, meer sturende begeleiding van medewerkers in organisaties bij het oplossen van actuele werkproblemen. ‘Coaching’ legt meer nadruk op de organisatiedoelen en heeft op korte termijn al effect.

De volgende punten nemen wij mee in de nulmeting:

  • uw doelstelling / opleidingsniveaus
  • het stappenplan voor coaching maken
  • het coachingsplan
  • hoe, wat, waarom: instrueren, feedback geven en correctiegesprekken voeren
  • hoezo: communicatieve vaardigheden in coachingsgesprekken toepassen
  • commitment voor coaching verkrijgen
  • afspraken: zijn de doelstellingen overeenkomen